พิเศษ! อัพเดตงบการเงินปี 2563

Why must you take this course?

ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มี “หุ้นโรงพยาบาล” หรือสนใจลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลด้วยแนวทาง “วีไอ” หรือการลงทุนเน้นมูลค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวธุรกิจ โดยต้องการทราบ “มูลค่าแท้จริง” ของหุ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม แต่ก็ไม่เชื่อบทวิเคราะห์หรือคำแนะนำของ “โบรกเกอร์” เพราะเกรงจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกรงว่าพวกเขาอาจขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้

นี่คือหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ !!

OVERVIEW

ภาพรวมของหลักสูตร

พาคุณวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลทุกแง่มุม เปรียบเทียบความเหมือนและต่าง ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของเครือโรงพยาบาลหลักๆ ในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) บมจ.บางกอกเชนฮอสปิทอล (BCH) และ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH)
What will you get from this course?

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

PRE-REQUISITE

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน

Who should take this course?

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอย่างมั่นใจ

สำคัญกว่า “ปลา” คือ “วิธีตกปลา”

เราไม่ได้เน้นให้ “ปลา” แต่สอน “วิธีตกปลา” แถมด้วย “เบ็ดตกปลา” ให้คุณเอาไปใช้ตกปลากินเองได้ตลอดชีวิต