หลักสูตร VI301 | DCF หุ้นโรงพยาบาล โดย CLUB VI | คลับวีไอ

พิเศษ! อัพเดตงบการเงินปี 2563 Why must you take this course? ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มี “หุ้นโรงพยาบาล” หรือสนใจลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลด้วยแนวทาง “วีไอ” หรือการลงทุนเน้นมูลค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวธุรกิจ โดยต้องการทราบ “มูลค่าแท้จริง” ของหุ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม แต่ก็ไม่เชื่อบทวิเคราะห์หรือคำแนะนำของ “โบรกเกอร์” เพราะเกรงจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกรงว่าพวกเขาอาจขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นี่คือหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ !! OVERVIEW ภาพรวมของหลักสูตร พาคุณวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลทุกแง่มุม เปรียบเทียบความเหมือนและต่าง ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของเครือโรงพยาบาลหลักๆ ในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) บมจ.บางกอกเชนฮอสปิทอล (BCH) และ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) พิเศษสุด! สอนคุณทำ DCF “หุ้นสมมุติ” โดยเทียบเคียงกับสามเครือโรงพยาบาลหลักดังกล่าว แนะวิธีทำ วิธีหาข้อมูล วิธีเลือกตัวแปร วิธีคำนวณ วิธีคิดวิเคราะห์ สอนกันแบบละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมให้ไฟล์ Excel และ Numbers … Continue reading หลักสูตร VI301 | DCF หุ้นโรงพยาบาล โดย CLUB VI | คลับวีไอ