หลักสูตร VI301 | DCF หุ้นโรงพยาบาล โดย CLUB VI | คลับวีไอ

ภาพรวมหลักสูตร หลักสูตร ผู้สอน รีวิว Current Status Not Enrolled Price 3990 Get Started ลงทะเบียนคอร์สนี้ พิเศษ! อัพเดตงบการเงินปี 2563 Why must you take this course? ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มี “หุ้นโรงพยาบาล” หรือสนใจลงทุนในหุ้นโรงพยาบาลด้วยแนวทาง “วีไอ” หรือการลงทุนเน้นมูลค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับตัวธุรกิจ โดยต้องการทราบ “มูลค่าแท้จริง” ของหุ้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม แต่ก็ไม่เชื่อบทวิเคราะห์หรือคำแนะนำของ “โบรกเกอร์” เพราะเกรงจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกรงว่าพวกเขาอาจขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นี่คือหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคุณ !! OVERVIEW ภาพรวมของหลักสูตร พาคุณวิเคราะห์ธุรกิจโรงพยาบาลทุกแง่มุม เปรียบเทียบความเหมือนและต่าง ความได้เปรียบ-เสียเปรียบของเครือโรงพยาบาลหลักๆ ในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) บมจ.บางกอกเชนฮอสปิทอล (BCH) และ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) พิเศษสุด! สอนคุณทำ … Continue reading หลักสูตร VI301 | DCF หุ้นโรงพยาบาล โดย CLUB VI | คลับวีไอ